Lyckat tallbestånd

Lyckat tallbestånd

Tallbestånd ca 25 år
Här lämnades fröträd och en lättare markberedning gjordes.
Beståndet är röjt två gånger och väntar nu på att gallras om 3-5 år.
Funderar du på föryngring av tall och är osäker på metod och tillvägagångssätt? Kontakta din inköpare så får du goda råd.
Kontakta oss

Läs mer

skog
logo