Våra tjänster

Våra tjänster

Avverkning

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning

Det är den åtgärd där vi skördar det vi skapat under årens lopp.

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

En naturlig del i den fullskaliga skogsservicen hos Carlsson & Persson med flera olika metoder.

Biobränsle

Grot

Grot

När grot blir värme i ett värmeverk skapar vi ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen.

Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

En naturlig del i den fullskaliga skogsservicen hos Carlsson & Persson med flera olika metoder.

Biprodukter

Biprodukter

Vi köper tillbaka biprodukter från sågverk & massabruk, däribland bark och cellulosaflis.

Skogsvård

Markberedning

Markberedning

Att bereda marken är en god investering inför en ny generation skog.

Plantering och plantor

Plantering och plantor

Plantering är en effektiv metod för att producera ny generation skog.

Röjning

Röjning

Röjning är en viktigt process för att kunna främja tillväxten i din skog.

Ströprodukter

Högkvalitativt strö för en hållbar miljö, för både tvåbenta och fyrbenta vänner.

Ströprodukter
Skogsbruksplaner

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplanen beskriver skogsinnehavet och ger förslag till skogens skötsel som gynnar både ekonomi, hög tillväxt och värden kopplat till miljö. Skogsbruksplanen beskriver områden som är viktiga för biologisk mångfald och andra värdefulla områden, till exempel områden viktiga för rekreation och sociala värden.

 

Carlsson & Persson kan erbjuda dig:

 

  • Snabb leveranstid
  • Underlag för besluten i ditt skogsbruk
  • Åtgärder anges med årtal inte period
  • Certifieringsanpassad skogsbruksplan
  • Underlag vid generationsskiften eller fastighetsöverlåtelser
Kontakta din virkesköpare

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplanen beskriver skogsinnehavet och ger förslag till skogens skötsel som gynnar både ekonomi, hög tillväxt och värden kopplat till miljö. Skogsbruksplanen beskriver områden som är viktiga för biologisk mångfald och andra värdefulla områden, till exempel områden viktiga för rekreation och sociala värden.

 

Carlsson & Persson kan erbjuda dig:

 

  • Snabb leveranstid
  • Underlag för besluten i ditt skogsbruk
  • Åtgärder anges med årtal inte period
  • Certifieringsanpassad skogsbruksplan
  • Underlag vid generationsskiften eller fastighetsöverlåtelser
Kontakta din virkesköpare

Certifieringar

Carlsson & Persson hjälper dig certifiera din fastighet.

 

Klicka på knappen för att läsa om de olika certifikaten eller kontakta din virkesköpare.

Läs mer om certifiering
Certifieringar

Certifieringar

Carlsson & Persson hjälper dig certifiera din fastighet.

 

Klicka på knappen för att läsa om de olika certifikaten eller kontakta din virkesköpare.

Läs mer om certifiering

Senaste nyheter

Nyheter
skog
logo