Gallring

Gallring

En viktig skogsbruksåtgärd

 

Gallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog. Det innebär att man tar bort en del av träden i en skog för att ge de kvarvarande träden bättre förutsättningar att växa och utvecklas. Gallringen sker oftast i skogar där det finns för många träd och där tätheten behöver minska för att undvika konkurrens och stora risker för sjukdomar och skador.

Duktiga maskinförare

Duktiga maskinförare

Gallring utförs av våra utbildade skogsmaskinförare som använder sig av anpassade skogsmaskiner. De kan ta bort träden på ett effektivt och skonsamt sätt för att minimera skador på marken och för att undvika att övriga träd skadas.

Duktiga maskinförare

Gallring utförs av våra utbildade skogsmaskinförare som använder sig av anpassade skogsmaskiner. De kan ta bort träden på ett effektivt och skonsamt sätt för att minimera skador på marken och för att undvika att övriga träd skadas.

Andra tjänster

Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

En naturlig del i den fullskaliga skogsservicen hos Carlsson & Persson med flera olika metoder.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning

Det är den åtgärd där vi skördar det vi skapat under årens lopp.

Röjning

Röjning

Röjning är en viktigt process för att kunna främja tillväxten i din skog.

skog
logo