Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning, också kallas slutavverkning, innebär skördetid!

 

Det är den åtgärd där vi skördar det vi skapat under årens lopp. Tillsammans med våra duktiga entreprenörer skapar vi här höga intäkter. Det är också här som vi skapar goda förutsättningar att lyckas bra med återetablering av ny skog. Vid den här åtgärden har vi även stora möjligheter att skapa värdefulla naturvärden.

 

 

Fokus vid föryngringsavverkning

  • Aptering – Tillredning av virket för högst värde på trädet
  • Naturvård – Skapa och bevara värdefulla naturvärden
  • Föryngring – Skapa goda förutsättningar för en lyckad föryngring
Professionell avverkning

Professionell avverkning

Föryngringsavverkning är ett komplext och strategiskt arbete som kräver noggrann planering och skicklighet. Det är viktigt att ha kunskap om skogens ekologi och förstå växtlighetens behov för att kunna välja rätt trädarter och lämpliga markåtgärder. Genom att tillämpa föryngringsavverkning på ett ansvarsfullt sätt kan skogsägare och skogsföretag bidra till en hållbar och långsiktig förvaltning av skogsmarken.

 

Med egen kunnig personal och nära samarbeten med entreprenörer erbjuder vi professionell avverkning. Som skogsägare kommer man tillsammans med sin lokala virkesköpare fram till en bra lösning för just sin skog. Vi vill att du ska känna dig nöjd efter ett utfört arbete av Carlsson & Persson där vi tagit hänsyn till dina önskemål.

Kontakta oss

Professionell avverkning

Föryngringsavverkning är ett komplext och strategiskt arbete som kräver noggrann planering och skicklighet. Det är viktigt att ha kunskap om skogens ekologi och förstå växtlighetens behov för att kunna välja rätt trädarter och lämpliga markåtgärder. Genom att tillämpa föryngringsavverkning på ett ansvarsfullt sätt kan skogsägare och skogsföretag bidra till en hållbar och långsiktig förvaltning av skogsmarken.

 

Med egen kunnig personal och nära samarbeten med entreprenörer erbjuder vi professionell avverkning. Som skogsägare kommer man tillsammans med sin lokala virkesköpare fram till en bra lösning för just sin skog. Vi vill att du ska känna dig nöjd efter ett utfört arbete av Carlsson & Persson där vi tagit hänsyn till dina önskemål.

Kontakta oss

“En viktig metod för att säkerställa produktionen av skogsråvara och bevara skogens ekologiska funktionerna på lång sikt.”

Biologisk mångfald

En viktig faktor vid föryngringsavverkning är att ta hänsyn till skogens biologiska mångfald och ekosystemets stabilitet. Det innebär att man måste vara noggrann med att välja vilka trädarter som ska ingå i den nya generationen och säkerställa att de är anpassade till växtplatsens förhållanden. Det kan vara bra att inkludera både snabbväxande träd för att snabbt återställa produktionen av skogsråvara och långsamt växande träd som bidrar till skogens stabilitet och diversitet.

Andra tjänster

Röjning

Röjning

Röjning är en viktigt process för att kunna främja tillväxten i din skog.

Markberedning

Markberedning

Att bereda marken är en god investering inför en ny generation skog.

Plantering och plantor

Plantering och plantor

Plantering är en effektiv metod för att producera ny generation skog.

skog
logo