Plantering och plantor

Plantering och plantor

Plantering

 

Plantering av skogplantor och frösådd är en vital del av skogsförvaltningen för att säkerställa en framgångsrik skogsplantering och framtida skogsföryngring. En faktor att överväga är markförhållandena i området där skogen ska planteras eller bli sådd. Markens pH-värde, struktur och näringsinnehåll kan variera och påverka träden olika. Därför är det nödvändigt att välja lämpliga trädarter som är anpassade till markförhållandena för att säkerställa deras överlevnad och tillväxt.

 

En annan viktig faktor att beakta är klimatet och växtzonerna i det aktuella området. Vissa trädarter är mer lämpade för varmt eller kallt klimat, medan andra är mer tåliga och anpassningsbara. Genom att välja lämpliga trädarter för det specifika klimatet och växtzonen kan man maximera skogens förmåga att växa och motstå eventuella klimatförändringar.

 

Tidpunkten för plantering är också avgörande. För att träden ska ha bästa möjliga start bör de planteras under lämpliga väderförhållanden och på rätt säsong. Att plantera under ideala förhållanden, såsom mildare temperaturer och tillräcklig fuktighet, kan ge träden en god start och bidra till deras överlevnad.

Sortimentet

Vi tillhandahåller flera olika sorters trädslag såsom gran, tall, lärk, björk med flera, både barrot och täckrot.

Vi anpassar helt utefter kundens behov och efterfrågan.

 

Det finns också möjlighet att få mekanisk behandling av plantorna.

 

Trädslagen går att få i flera storlekar, 25/50, 40/60, 50+ och täckrotsplanta för att nämna några. Siffrorna står för längden i centimeter som plantorna är.

Kontakta oss
Sortimentet

Sortimentet

Vi tillhandahåller flera olika sorters trädslag såsom gran, tall, lärk, björk med flera, både barrot och täckrot.

Vi anpassar helt utefter kundens behov och efterfrågan.

 

Det finns också möjlighet att få mekanisk behandling av plantorna.

 

Trädslagen går att få i flera storlekar, 25/50, 40/60, 50+ och täckrotsplanta för att nämna några. Siffrorna står för längden i centimeter som plantorna är.

Kontakta oss
Plantlager i Åsarp

Plantlager i Åsarp

I anslutning till huvudkontoret i Åsarp finns också plantkyl med lager för skogsplantor.

Vid önskemål kan vi erbjuda uppvattning av plantor innan avhämtning och även erbjuda planteringshjälp av våra duktiga plantörer.

Plantlager i Åsarp

I anslutning till huvudkontoret i Åsarp finns också plantkyl med lager för skogsplantor.

Vid önskemål kan vi erbjuda uppvattning av plantor innan avhämtning och även erbjuda planteringshjälp av våra duktiga plantörer.

Plantor & Plantering

Riccard Bengtsson
Thomas Hagström

Andra tjänster

Markberedning

Markberedning

Att bereda marken är en god investering inför en ny generation skog.

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

Röjning

Röjning

Röjning är en viktigt process för att kunna främja tillväxten i din skog.

skog
logo