Markberedning

Markberedning

Att bereda marken

 

Att bereda marken inför en ny generations skog är oftast helt avgörande för en bra skogsföryngring. Det gäller vid både självsådd och plantering.

Fördelar med markberedning

Fördelar med markberedning

  • Minskar konkurrensen för plantan/fröet mot gräs och sly
  • Mindre risk för torkskador då marken värms upp och aktiverar rotsystem
  • Skapar bättre mikroklimat
  • Markbered mark är mindre trivsam miljö för skadedjur som snytbagge
  • Risk för sorkgnagning på stammar och rötter minskar markant vid markberedning

Fördelar med markberedning

  • Minskar konkurrensen för plantan/fröet mot gräs och sly
  • Mindre risk för torkskador då marken värms upp och aktiverar rotsystem
  • Skapar bättre mikroklimat
  • Markbered mark är mindre trivsam miljö för skadedjur som snytbagge
  • Risk för sorkgnagning på stammar och rötter minskar markant vid markberedning
Kontakta oss

Vi på Carlsson & Persson tillhandahåller flertalet olika alternativ vad gäller markberedning. Kontakta din lokala virkesköpare för att veta vilken metod som passar bäst för just din föryngringsyta.

Kontakta oss

Vi gör skogsvägar!

Vi erbjuder nybyggnationer och restaurering av dina skogsvägar.

Andra tjänster

Plantering och plantor

Plantering och plantor

Plantering är en effektiv metod för att producera ny generation skog.

Röjning

Röjning

Röjning är en viktigt process för att kunna främja tillväxten i din skog.

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

skog
logo