Röjning

Röjning

Röjning, för att främja tillväxt

 

Röjning är en viktigt process i skogsarbetet där man röjer bort mindre träd och sly för att främja tillväxten av önskade trädslag. De träd som blir kvar får mer näring, vatten, ett bättre rotsystem och därför växer bättre. Det gör träden dessutom mer motståndskraftiga vid stormar och övriga skador.

Det är vid röjning som du har möjlighet att forma och påverka din framtida skog!

När är det dags för röjning?

När är det dags för röjning?

I de flesta fall bör man göra två röjningar på sin skog efter plantering. Den första röjningen sker vanligtvis när plantorna är 0,5-1,3m höga.

 

Den första röjningen efterföljs sedan av en ungskogsröjning då träden är ca 2-4m höga.

 

Ett röjd bestånd ger redan vid första gallringen ett höjt netto vilket innebär att du redan då kan räkna hem röjningskostnaden.

När är det dags för röjning?

I de flesta fall bör man göra två röjningar på sin skog efter plantering. Den första röjningen sker vanligtvis när plantorna är 0,5-1,3m höga.

 

Den första röjningen efterföljs sedan av en ungskogsröjning då träden är ca 2-4m höga.

 

Ett röjd bestånd ger redan vid första gallringen ett höjt netto vilket innebär att du redan då kan räkna hem röjningskostnaden.

Andra tjänster

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

Markberedning

Markberedning

Att bereda marken är en god investering inför en ny generation skog.

Plantering och plantor

Plantering och plantor

Plantering är en effektiv metod för att producera ny generation skog.

skog
logo