Fullskalig skogsservice

Fullskalig skogsservice

Din skogliga handlare som har koll på hela kedjan

Från plantering till föryngringsavverkning

Kontakta oss

Våra tjänster

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning

Det är den åtgärd där vi skördar det vi skapat under årens lopp.

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

En naturlig del i den fullskaliga skogsservicen hos Carlsson & Persson med flera olika metoder.

Fler tjänster
Vilka är Carlsson & Persson?

Vilka är Carlsson & Persson?

Från två personer med en begagnad skördare till fullskaligt skogsföretag med verkstad, lager, plantkyl, flisterminal och nybyggda kontorslokaler. Det generella kundområdet ligger mellan Vänern & Vättern men området växer. Det är tillsammans med vår växande skara av egen personal och alla entreprenörer omkring oss som gör det möjligt.

 

I kontakt med våra kunder har vi alltid lagt oss vinn om att erbjuda helhetslösningar och kedjan är lång. Röjning, gallring, slutavverkning, flishantering, bygga vägar, plantering och skyddbehandling av plantor innefattar oss i stort. Kunden ska kunna få ut maximal avkastning av sin skog och trygg återväxt till framtiden.

Om oss

Vilka är Carlsson & Persson?

Från två personer med en begagnad skördare till fullskaligt skogsföretag med verkstad, lager, plantkyl, flisterminal och nybyggda kontorslokaler. Det generella kundområdet ligger mellan Vänern & Vättern men området växer. Det är tillsammans med vår växande skara av egen personal och alla entreprenörer omkring oss som gör det möjligt.

 

I kontakt med våra kunder har vi alltid lagt oss vinn om att erbjuda helhetslösningar och kedjan är lång. Röjning, gallring, slutavverkning, flishantering, bygga vägar, plantering och skyddbehandling av plantor innefattar oss i stort. Kunden ska kunna få ut maximal avkastning av sin skog och trygg återväxt till framtiden.

Om oss

Stort biobränslefokus

Företaget har alltid haft ett naturligt fokus på biobränsle. Biobränslet från skogen är ett av våra viktigaste sortiment och vi arbetar ständigt med att förädla denna produkt och samtliga led i kedjan, från leverantör till slutkund.

Stort biobränslefokus

Stort biobränslefokus

Företaget har alltid haft ett naturligt fokus på biobränsle. Biobränslet från skogen är ett av våra viktigaste sortiment och vi arbetar ständigt med att förädla denna produkt och samtliga led i kedjan, från leverantör till slutkund.

Högkvalitativt strö

Carlsson & Persson erbjuder högkvalitativt strö för en hållbar miljö, både för fyrbenta och tvåbenta vänner.

Läs med om våra ströprodukter
Skogsbruksplaner

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplanen beskriver skogsinnehavet och ger förslag till skogens skötsel som gynnar både ekonomi, hög tillväxt och värden kopplat till miljö. Skogsbruksplanen beskriver områden som är viktiga för biologisk mångfald och andra värdefulla områden, till exempel områden viktiga för rekreation och sociala värden.

 

Carlsson & Persson kan erbjuda dig:

 

  • Snabb leveranstid
  • Underlag för besluten i ditt skogsbruk
  • Åtgärder anges med årtal inte period
  • Certifieringsanpassad skogsbruksplan
  • Underlag vid generationsskiften eller fastighetsöverlåtelser
Kontakta din virkesköpare

Skogsbruksplaner

Skogsbruksplanen beskriver skogsinnehavet och ger förslag till skogens skötsel som gynnar både ekonomi, hög tillväxt och värden kopplat till miljö. Skogsbruksplanen beskriver områden som är viktiga för biologisk mångfald och andra värdefulla områden, till exempel områden viktiga för rekreation och sociala värden.

 

Carlsson & Persson kan erbjuda dig:

 

  • Snabb leveranstid
  • Underlag för besluten i ditt skogsbruk
  • Åtgärder anges med årtal inte period
  • Certifieringsanpassad skogsbruksplan
  • Underlag vid generationsskiften eller fastighetsöverlåtelser
Kontakta din virkesköpare

Senaste nyheter

Alla Nyheter
skog
logo