Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

Biobränsle är ett stort fokusområde

 

Då biobränsle är ett stort fokusområde på Carlsson & Persson Skogstjänst har biobränsleavverkningar länge varit en naturlig del i den fullskaliga skogsservicen.

I betesmarker och runt åkermarker, på åkerholmar etc. växer ofta en hel del träd och buskar som passar utmärkt för biobränsleavverkning. Det finns flera olika sätt att utföra avverkningen på, där vanlig manuellfällning med motorsåg är ett, men ett annat på Carlsson & Persson både vanligt och effektivt sätt att utföra avverkningen är med en skördare försett med klippaggregat. Detta medför en effektiv avverkning där även klenare stammar sveps med och klippmaterialet läggs i lättskotade högar. Bränslesortimentet kallas träddelar, och högarna efter klippavverkningen skotas till vältor som sedan får torka till innan de flisas.

Kontakta oss
Flisen

Flisen

Flisen levereras antingen direkt till slutkund, eller till någon av våra terminaler på sommarhalvåret. Träddelsflisen innehåller mer stamved än grotflis, och på terminalen är det en utmärkt produkt att blanda med bark till ett mixbränsle.

 

Sågverk och massabruk producerar med jämn takt året om, vilket gör att det blir ganska stora volymer biprodukter som behöver lagras till vintern innan de förbrukas. Bark och träddelsflis blir en utmärkt mix som sedan lagras och levereras just in time på vintern, när det går åt som mest bränsle hos våra kunder.

 

Flisen

Flisen levereras antingen direkt till slutkund, eller till någon av våra terminaler på sommarhalvåret. Träddelsflisen innehåller mer stamved än grotflis, och på terminalen är det en utmärkt produkt att blanda med bark till ett mixbränsle.

 

Sågverk och massabruk producerar med jämn takt året om, vilket gör att det blir ganska stora volymer biprodukter som behöver lagras till vintern innan de förbrukas. Bark och träddelsflis blir en utmärkt mix som sedan lagras och levereras just in time på vintern, när det går åt som mest bränsle hos våra kunder.

 

Konfliktbestånd

Biobränsleavverkning kan även vara ett bra alternativ i så kallade konfliktbestånd, det vill säga bestånd där röjningen blivit eftersatt, och alternativet är antingen en dyr röjning, eller en underröjning i kombination med traditionell gallring. Med en skördare med klippaggregat ökar volymuttaget i det eftersatt beståndet vilket förbättrar ekonomin avsevärt jämfört med en röjning och sedan traditionell gallring.

Andra tjänster

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

Röjning

Röjning

Röjning är en viktigt process för att kunna främja tillväxten i din skog.

Grot

Grot

När grot blir värme i ett värmeverk skapar vi ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen.

skog
logo