Grot

Grot

Grot - Grenar & toppar

Grot är ett sortiment vi i stor utsträckning tar ut i de trakter vi avverkar. Låta grenar och toppar bli till värme i värmeverk känns rätt, då vi för varje lass flis från grot ersätter fossila bränslen.

Från skogen till värmeverket

När träden vid en föryngringsavverkning huggs ner kvistas de i skördaraggregatet och släpps i stora högar på hyggena. Groten samlas sedan ihop med en separat grotskotare och läggs i en stor välta vid bilväg. Där täcks högen oftast med en speciell papp som skyddar mot regn och snö. Pappen finns eftersom groten bör vara torr och fri från föroreningar när den så småningom flisas och sedan körs till värmeverk.

Från skogen till värmeverket

Från skogen till värmeverket

När träden vid en föryngringsavverkning huggs ner kvistas de i skördaraggregatet och släpps i stora högar på hyggena. Groten samlas sedan ihop med en separat grotskotare och läggs i en stor välta vid bilväg. Där täcks högen oftast med en speciell papp som skyddar mot regn och snö. Pappen finns eftersom groten bör vara torr och fri från föroreningar när den så småningom flisas och sedan körs till värmeverk.

Korta transporter

Vi jobbar med så korta transportavstånd som möjligt och försöker hitta returflöden till våra transporter. Genom att ha en låg fukthalt på groten bidrar vi till färre transporter per år, vilket framförallt är bra för miljön!

Andra tjänster

Biprodukter

Biprodukter

Vi köper tillbaka biprodukter från sågverk & massabruk, däribland bark och cellulosaflis.

Ströprodukter

Ströprodukter

Vi erbjuder högkvalitativa ströprodukter i form av kutterspån från svensk gran.

Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

En naturlig del i den fullskaliga skogsservicen hos Carlsson & Persson med flera olika metoder.

skog
logo