Biprodukter

Biprodukter

Vi köper tillbaka biprodukter!

 

Från föryngringsavverkningar och gallringar levererar vi sågtimmer och massaved till skogsindustrierna i vårt avlånga land. Vi köper sedan tillbaka de biprodukter som kommer från sågverk och massabruk, så som bark, sågspån, kutterspån och cellulosaflis.

Inget får gå till spillo

Inget får gå till spillo

Barken använder vi i våra bränsleblandningar för leverans till värmeverken. Sågspånet hamnar i första hand hos pellets och skivindustrin, och i andra hand på värmeverk och i bränsleblandningar. Cellulosaflisen levereras till massabruk, och kutterspånet packar vi i balar och säljer i egen regi som ströprodukter.

På så vis tar vi ansvar för helheten, och ser till att ingenting från våra avverkningar går till spillo.

Inget får gå till spillo

Barken använder vi i våra bränsleblandningar för leverans till värmeverken. Sågspånet hamnar i första hand hos pellets och skivindustrin, och i andra hand på värmeverk och i bränsleblandningar. Cellulosaflisen levereras till massabruk, och kutterspånet packar vi i balar och säljer i egen regi som ströprodukter.

På så vis tar vi ansvar för helheten, och ser till att ingenting från våra avverkningar går till spillo.

Tjänster

Bränsleavverkning

Bränsleavverkning

En naturlig del i den fullskaliga skogsservicen hos Carlsson & Persson med flera olika metoder.

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkning

Det är den åtgärd där vi skördar det vi skapat under årens lopp.

Gallring

Gallring

Skogsgallring är en viktig skogsbruksåtgärd som syftar till att skapa en frisk och välmående skog.

skog
logo